مراحل تولید یونولیت

مراحل تولید یونولیت، اگرچه یونولیت اولین بار در سال ۱۸۳۹ کشف شد اما تولید انبوه آن در سال ۱۹۵۹ توسط کمپانی آلمانی کوپر انجام شد و باعث شد که انقلاب بزرگی در صنایع مختلف از جمله ساختمان‌سازی و بسته‌بندی ایجاد کند. تولید یونولیت می‌تواند به دو شیوه دستی و اتوماتیک انجام شود.

ادامه مطلب